Kort og kompas how-to-do

Misvisning

Forskellen mellem magnetisk nord og geografisk nord - misvisningen som denne forskel kaldes - er angivet på de fleste vandrekort. Ligger magnetisk nord vest for geografisk nord, hvilket er det normale i Skandinavien, lægges misvisningen til når man går fra kort til terræn. Omvendt trækkes vestlig misvisningen fra, når man går fra terræn til kort.

Stedbestemmelse

Identificer særlige kendetegn i terrænet (søer, åer, bjerge o.lign.) og på kortet. Herved kan man ca. bestemme sin position.

Vælg to synlige og markante kendetegn i terrænet, der med 100% sikkerhed er identificeret på kortet! Ret kompassets retningspil mod det ene kendetegn, og drej kompashuset indtil nordpilen peger i samme retning som kompasnålen. Korriger for misvisningen. Læg herefter kompasset på kortet så nordpilen i kompashuset peger mod nord på kortet. Slå til sidst en linie fra kendetegnet ned mod ens egen position. Proceduren gentages for det andet kendetegn. Hvor de to linier skærer hinanden, befinder man sig.

Udtag kurs

En kurs fra kortet udtages ved at lægge kompasset med retningspilen på kortet i den retning man vil gå (læg kompasset, så en linie kan slås med kompassets kant.). Drej kompashuset indtil nordpilen peger mod kort-nord. Korriger for misvisning. Vend dig så nordpil og kompaspil peger i samme retning, så er du på rette kurs.

At gå efter kort og kompas

Følg den retning kompassets retningspil angiver, ved enten at gå med kompasset i hånden, eller finde en ting i terrænet at gå efter. Afstanden du tilbagelægger, vurderes ved tidtagning eller skridttælling. Med oppakning regnes med 12 min. pr. km og læg 1 min. til for hver 10 højdemeter.

Videre læsning: Spejderleksikon, www.gpsoffroad.dk

Skrevet af Franz Thomsen