Indmeldelse i De Studerendes Vandreklub
Fornavn(e):  
Efternavn:  
Adresse:  
Postnr.:  
Bynavn:  
Land:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
Fødselsdato: Dag: Måned: År:  
Køn:
Kodeord:
 
 Kodeordet kan du bruge her på hjemmesiden til at logge ind, når du er blevet medlem
Yderligere info

Som medlemmer optages både studerende og ikke-studerende. Det koster årligt 80 kr. for studerende og 120 kr. for ikke-studerende. Kontingentet følger kalenderåret.

Bortset fra fødselsdatoen vil de indtastede oplysninger være tilgængelige for klubbens øvrige medlemmer. Fødselsdatoen er nødvendig i forbindelse med tilskud til klubben.

Din emailadresse beskyttes mod spam på hjemmesidens offentlige del. Klubben har nogle mailinglister, som du er velkommen til at tilmelde dig, når du er indmeldt. Der kommer typisk en besked eller to om måneden fra mailinglisterne.

Ved indmeldelsen vil du få tilsendt:

  • Vedtægter for De Studerendes Vandreklub
  • En velkomstfolder
  • Medlemskort til rabataftaler

Du vil først være endegyldigt medlem i De Studerendes Vandreklub når din kontingentindbetaling er registreret af vores kasserer. På næste side vil du få at vide, hvordan du kan indbetale kontingentet.