Gode råd for turarrangører og turdeltagere

Dette er ment som en hjælp til både nye som erfarne medlemmer, som har lyst til at arrangere ture, men også turdeltagere vil finde gode råd her. Det er ikke et sæt regler, men det bygger på de erfaringer, der er kommet af at arrangere mange ture i klubben, og afspejler forholdet mellem klubben og de ture, der arrangeres i klubbens regi. Man kan med fordel bruge specielt afsnittet om planlægningsmøder som en huskeliste til det næste planlægningsmøde. God læselyst!

 • Turarrangørens rolle
 • At få ideen
 • Til planlægningsmødet
 • Under turen
 • Efter turen

Turarrangørens rolle

At være arrangør betyder ikke at man har det fulde ansvar for turen. De Studerendes Vandreklub er ikke et rejsebureau, og ansvar og opgaver kan fordeles på mange.

Klubben er et forum for selvstændige personer, som via klubbens meget frie struktur og organisering accepterer, at de er 100% ansvarlige for deres egne handlinger og konsekvenserne heraf. Når en tur er i gang (f.eks. efter planlægningsmøde eller tilmeldingsfrist) har klubben ikke meget med turen at gøre ud over, at den støtter gennemførelsen og erfaringsopsamlingen via hjemmeside, kalender og udlån af udstyr.

Alle deltagere har præcis lige meget ansvar for turen, også økonomisk. Dette kræver, at man giver hinanden tillid. En turarrangør kan ikke sammenlignes med en rejseleder eller en guide, og kan som sådan ikke gøres mere ansvarlig end andre, hvis en tur mislykkes på den ene eller den anden måde.

Turarrangøren har lov at sige nej til en deltager, hvis han/hun ikke mener vedkommende har den fornødne fysik eller erfaring, eller pga. personlige årsager. Deltageres indbyrdes problemer må de selv klare.

At få ideen

Spørg andre, se billeder til klubaftenerne, læs gamle turbeskrivelser. Man kan sagtens arrangere en skitur uden at kunne stå på ski, man behøver ikke være den mest erfarne! En turarrangør er en person med en god ide.

Klubbens medlemmer er flinke til at hjælpe og bidrage med erfaring og idéer. Det er deltagerne i fællesskab der arrangerer turen. Man skal ikke være bekymret over at man ikke kender nogen.

Gør turen attraktiv, også i kalenderen, og nævn turen for folk du gerne vil have med. Få evt. flere til at stå som arrangører. Folk melder sig hellere på en tur på hjemmesiden, hvor det er meget information, end en, hvor der er lidt. Eksempler på nyttig information er tidsperiode, formål, destination, prisoverslag, deltagerbegrænsning, niveau og tilmeldingsfrist.

Det er tit en god ide at gøre reklame for din tur ved at sende en mail på snak, og måske på klubbens facebook-side.

Til planlægningsmøde

For kortere ture kan planlægningsmødet ofte klares per e-mail. Det vigtigste er at få fordelt en række praktiske opgaver, fx følgende:

 • Telt(e)
 • Trangia(er), inkl. opvaskegrej + evt. grydeske til samme
  • Brændstof, gas eller sprit
  • Tændstikker/Lighter/Strygestål
 • Kort (evt. mere end ét) - tjek evt. om klubben har det rigtige kort
 • Kompas
 • Billetter
 • Førstehjælp
 • Mad
  • er der fx nogen allergikere/vegetarer med?
 • Tjek muligheder for drikkevand ved forventede overnatningssteder
  • skal der medbringes vandsæk?

Derudover, og især vigtigt for længere ture, bliv enige om niveauet (både teknisk sværhed og fysisk hårdhed), formålet med turen (hygge, strabads, træning, teknik, ryste-sammen, fagligt tema, begyndertur) og den enkelte deltagers forventninger.

Snak om den enkelte deltagers forudsætninger og erfaringer, heribland førstehjælp, samt begrænsninger (sygdom, allergi, medicin, fysik).

Det kan være en tryghed på længere ture, at man laver en liste over kontaktpersoner i tilfælde af en ulykke.

Tal økonomi. Hvem lægger ud, køber billetter og laver regnskab. Bliver man kvit inden eller efter turen? Betaling for ture i klubben bygger på tillid til, at alle betaler hvad de skylder, men hvis det er store summer kan man bruge klubbens konto som lager for penge til billetter mv. Tal med kassereren herom.

Diskutér transport og ruteplanlægning. Gør ruten fleksibel så der er mulighed for afkortning, eller gør det klart at der ikke er mulighed for dette.

Om at melde fra på ture: Hvis man melder sig på en tur, som deltager eller arrangør, afgiver man et løfte til de andre deltagere. Derfor er det vigtigt at melde fra i god tid, fordi man er en del af turen. Sørg under alle omstændigheder for, at dine forpligtelser (fællesudstyr, køb af billetter, mad osv.) bliver overdraget. Find eventuelt en dato for seneste framelding.

Diskuter pakkeliste og udstyrsniveau, så undgår man pinlige situationer på turen. Hvor meget luksus bærer man på, og skal alle bære på lige meget fællesudstyr? Vær sikker på, at alle har det nødvendige med, hverken for meget eller for lidt, f.eks. på mere tekniske ture at alle har samme sikkerhedsudstyr. Glem ikke, at klubben har udstyr til låns.

Under turen

Find en god rytme. Som eksempel er det på skiture en god ide at inddele i korte pauser hvor man lige puster ud, og lange hvor man tager ekstra tøj på for at holde varmen. Man kan vælge at gå samlet, alene eller i små grupper. Bliv enige om, hvor tit man samler op, og bestem altid om morgenen et sted man mødes om aftenen, hvis man skulle blive væk fra hinanden. Tænk herunder over de risici der ligger i at gå spredt (hvem bærer f.eks. på førstehjælpen, kortet, kogegrejet?).

Spørg til deltagernes humør og oplevelse af turen. Diskuter om planlægningen er god, eller om der skal laves om på turen undervejs.

Nogle kan lide at føre en lille dagbog på længere ture. Det hjælper med at få vendt dagens oplevelser, hjælper en til at huske turen bagefter, og giver mere farverigt stof til en eventuel turbeskrivelse til hjemmesiden. Og så har man et varigt minde fra turen.

Vær opmærksom på, at ture i De Studerendes Vandreklub er specielle, idet man ofte ikke kender hinanden på forhånd. Selv om man har diskuteret alt igennem inden turen kan der alligevel komme overraskelser. Det må man acceptere, og være åben for ændringer. Hav lidt overskud, og lav lige lidt mere end din egen andel. Det hæver humøret og stemningen på turen. Det gør en lille overraskelse, en historie el. lign. også.

Efter turen

Hvis man har haft noget af klubbens udstyr med, skal det aftales hvem der sørger for ordentlig tilbagelevering. Det behøver ikke nødvendigvis være den samme person som hentede det. Trangiaer skal have en ordentlig opvask, evt. med ståluld, og telte skal tørres godt igennem - afhængigt af vejret kan det være en fordel at have adgang til et tørreloft, hvis teltet skal tørres indendørs!

Der skal som regel også laves et regnskab efter turen, så den endelige afregning mellem deltagerne bliver klaret. Betalingen klares nemmest via netbank, men efter en weekendtur kan det kan være en god ide at spørge til folks udlæg allerede i toget på vej hjem.

Husk at mødes til billedaften! Der er altid sjovt at mødes over lidt god mad og snakke om turen og de oplevelser man har haft.

Med en billedaften for de andre i klubben, eller blot en lille beskrivelse og billeder til hjemmesiden, kan man prale af turen samtidig med at det giver inspiration til andre.

Begynd planlægningen af den næste tur!